p.k.Solvent s.r.o.
Úvod > Společnost P.K.Solvent > Firemní kultura

Firemní kultura

  • Jsme česká firma s dvacetiletou tradicí a máme 100% české vedení.
  • Vytváříme prostor pro individuální seberealizaci každého spolupracovníka s využitím jeho specifických předností. Proto po zapracování zhodnotíme, co ve vás je, abychom vám mohli předat větší pravomoce a zodpovědnosti.
  • Nezáleží nám na tom, jak dlouho u nás kdo pracuje, ale záleží na tom, jak kvalitně pracuje. Každý spolupracovník má stanovené kvantitativní a kvalitativní cíle. Tyto cíle pravidelně hodnotíme, a za jejich plnění odměňujeme.
  • Využíváme vzdělávání šité na míru potřebám konkrétních pozic. V souladu s tímto principem v minulých dvou letech proběhly dva vzdělávací projekty financované z EU. První projekt byl zacílený na obchodní týmy a druhý na vedoucí oddělení a administrativu centrály a logistických center.
  • Podporujeme neformální a přátelské vztahy mezi spolupracovníky. Nehrajeme si na formální autority vyplývající z názvů pozic, ale oceňujeme to, co kdo umí a dokáže. Nemáme také žádné předpisy na oblečení, ve kterém byste museli chodit do práce. Uvolněnost, pohodlí a dobrý pocit je pro nás důležitější než kvalitní obleky.
  • Ve všech odděleních napříč společností uplatňujeme zákaznický přístup ke spolupráci mezi jednotlivými spolupracovníky. Z toho důvodu také maximálně podporujeme interní zpětné vazby formou využití firemního informačního systému, který všem umožňuje vyjádřit se k práci ostatních oddělení nebo kolegů, někoho pochválit nebo poslat nápad na zlepšení.
  • Díky neustálé expanzi společnosti vytváříme prostor pro seberealizaci spolupracovníků v rámci nových projektů a příležitostí.
Copyright © 2018, p.k.Solvent s. r. o. Powered by LMC   Mapa stránek